Humanistic Architecture

Summarized

คอร์ส the art of humanistic architecture design ที่จะสอนเรื่องการออกแบบ software architecture โดยใช้ศาสตร์ความเป็นมนุษย์เข้ามาเสริม เพื่อให้งานออกแบบที่ได้ตอบโจทย์ได้ดีขึ้น เนื้อหาจะแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ช่วงแรกเราจะเรียนการเข้าใจจิตวิทยาเบื้องต้นผ่านการทำงานกับตัวเอง และจึงเริ่มการนำมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางเทคนิค

การตัดสินใจทางเทคนิคหลายๆ ครั้งมีเรื่องของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเกินไปกว่าปัญหาทางเทคนิค เช่น การเลือกภาษาที่ช่วยให้ทีมทำงานง่าย แล้วคำว่าง่ายคืออะไร มาจากไหน การเลือก Protocol การสื่อสารระหว่าง REST, Rpc, SOAP, JSON ทั้งหมดนี้ตอบโจทย์ทางเทคนิคได้หมด แต่ก็มีบางอันที่มนุษย์ที่ทำงานด้วยมองว่าอันนึงซับซ้อนยาก อีกอันสะดวกรวดเร็วดี และก็มีคนไม่เห็นด้วย แรงขับพวกนี้มาจากไหน เราจะมาเข้าใจพื้นฐานกันเพื่อนำมาใช้เป็นสมการในการเลือกและตัดสินใจ

คอร์สนี้สร้างจากประสบการณ์ผมเองที่ synthesize ศาสตร์จิตวิทยาความเป็นมนุษย์ (humanistic psychology) อย่าง Satir, enneagram และ Programming เพื่อให้ออกแบบ เขียนโค้ด และสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนร่วมงานทั้งหลายอย่างเข้าอกเข้าใจ ทำให้มีโอกาสสร้างระบบที่ตรงความปรารถนา (Yearning) ของเจ้าของโจทย์ได้มากกว่าเดิม ไม่ว่าเจ้าของโจทย์นั้นจะเป็นตัวเราเองหรือคนอื่นก็ตาม

(สำหรับคนที่ติดตามผู้สอนมาซักพัก คอร์สนี้จะเปิดเผยว่าเนื้อหา Talk ต่างๆ ที่ผมเคยพูด งานสอนอื่นๆ ที่ผมทำมาจากพื้นฐานเบื้องลึกอย่างไร ทำไมหลายๆ อาจจะมองว่าผมพูดเข้าใจง่าย มาจากเลนส์มุมมองอย่างไรกันแน่ แล้วจะเข้าใจทั้งฐานคิดและวิธีสื่อสารเพื่อนำปรับไปใช้กับทีมของคุณได้)

เหมาะสำหรับใคร

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาระดับนึง และอยู่ในจุดที่รับโจทย์มาแล้วต้องเลือก Solution ที่ดีที่สุดจากความเป็นไปได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกภาษา เลือกเฟรมเวิร์ค เลือก Coding Standard หรือเลือก Collaboration Scheme ในระดับองค์กร และเราต้องการ “ออกแบบ” สิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับบริบทนั้น

คอร์สนี้เหมาะมากเป็นพิเศษกับคนที่ต้องตัดสินใจเรื่อง Architecture ให้คนอื่น ไม่ว่าชื่อตำแหน่งคุณจะเป็น Senior, Lead, Principal, Staff, Architect, VP, CTO ถ้างานของคุณประกอบไปด้วยการที่ต้องตัดสินใจออกแบบ Architecture ให้เพื่อนร่วมงานใช้ คอร์สนี้จะเหมาะกับคุณมาก เราจะเจาะปัญหาพวกนี้เป็นหลัก

คอร์สนี้ไม่เหมาะกับโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการหา Solution ท่าอะไรซักท่ามาตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้ คอร์สจะไม่ค่อยได้เจาะเรื่องนั้น เราจะเรียนกันในสถานการณ์ที่การหา Solution อันนึงเป็นเรื่องไม่ยากนัก เราสามารถคิดท่าได้มากมายหลายท่ามากในการแก้ปัญหา และเราสนใจใคร่รู้ว่าท่าไหนจะเหมาะที่สุด

Recommend profile:

 • เคยทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • เคยจับ Framework, Architecture มากกว่า 1 แบบขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ที่ต้องร่วมตัดสินใจเลือกรูปแบบการทำงานหรือ Architecture, Framework, Library ให้ทีม
 • คอร์สจะ Assume ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ Dependency Injection, IoC container, Unit testing, Object oriented Programming, Functional programming, MVC Architecture, Event and Observer Pattern อย่างน้อยพอรู้ว่ามันคืออะไรนิดๆ หน่อยๆ ไม่ต้องสันทัดมากก็ได้

เนื้อหา

Day 1

วันแรกจะเน้นเนื้อหาเรื่องแรงขับของมนุษย์ โดยทำความเข้าใจกับปรารถนาของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ปัญหาต่างๆ โดยเริ่มจากการทำงานกับตัวเอง

 • Prelude: Anatomy of Problem & Disappointment Anatomy ของ “ปัญหา” และ “ความไม่พอใจ”
 • Episode 1: Satir การใช้ซาเทียร์ในการทำความเข้าใจปราถนาต่างๆ ที่อยู่ใต้ “ปัญหา” ที่เราแก้ไข
 • Episode 2: Three center of intelligence การเข้าถึงหลักการปัญญา 3 ศูนย์ เพื่อสร้างและออกแบบโครงร่าง Architecture Vision ที่สอดคล้องกับแรงขับของมนุษย์ ทั้งของคนที่ตั้งโจทย์ให้เราและคนที่รับงานจากเราไปต่อ

Day 2

การประยุกต์ใช้แรงขับของมนุษย์ในการออกแบบ

 • Prelude: Congruency ทำความรู้จักเป้าหมายของใช้จิตวิทยามนุษย์ ซึ่งจะเป็นเป้าหมายของการออกแบบที่ดีเช่นกัน
 • Episode 3: Abstraction การออกแบบ Abstraction และการเลือก Abstraction ที่คนอื่นออกแบบใน Framework และ Design Pattern ต่างๆ มาใช้และปรับปรุง
 • Episode 4: Case studies นำเอาสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดมาวิเคราะห์ Case study ของการออกแบบต่างๆ ให้เราเลือกใช้และเลือกออกแบบอย่างเข้าใจ และผสมผสานประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมของบริบท

เวลาเรียน

รอบที่ 5: วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 9.00-18.00

สถานที่: Clazy Cafe ห้อง B

ลง BTS สนามเป้าทางออก 1 เดินประมาณ 700 เมตร อยู่ที่ Season mall

รับผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 18 คน

ราคา: 8,000 บาท

โอนเงินจองได้ที่ Promptpay 0879337879 นายชาคริต ลิขิตขจร

แจ้งโอนเงินได้ที่ เว็บไซต์นี้

Reviews & Teaser

คอร์สที่จบไปก่อนหน้านี้

 • รอบที่ 1 (จบไปแล้ว): วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 9.00-16.30
 • รอบที่ 2 (จบไปแล้ว): วันที่ 25-26 มีนาคม 2023 เวลา 9.00-17.00
 • รอบที่ 3 (จบไปแล้ว): วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2023 เวลา 9.00-17.00
 • รอบที่ 4 (จบไปแล้ว): วันที่ 7-8 ตุลาคม 2023 เวลา 9.00-17.00

Chris

Hi. I'm Chris.

A product builder, specialize in software engineering
I am currently working at ThoughtWorks